Retourneren

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerswijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Indien u voegmiddel heeft besteld, mag dit niet uit de verpakking gehaald worden. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingsrecht 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen. Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht kunt u het product binnen uiterlijk 14 dagen aan ons retourneren, inclusief een mededeling, zoals het ingevulde modelformulier dat u een beroep doet op uw herroepingsrecht naar: 

Bestrating.nl B.V.
Korenmaat 18
9405 TJ Assen

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling

In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. U draagt zelf de kosten voor de retourzending. 

Uitsluiting herroepingsrecht

 • Indien de Opdrachtgever niet over een Herroepingsrecht beschikt, kan dit door de Bestrating.nl alleen worden uitgesloten indien Bestrating.nl dit duidelijk in het Aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, heeft vermeld.
 • De consument Opdrachtgever is zich er van bewust dat de wettelijke bedenktijd niet van toepassing is indien het maatwerk betreft of de Overeenkomst is gesloten in een winkelruimte.
 • Uitsluiting van het Herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  • die door Bestrating.nl tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Opdrachtgever;
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • die snel kunnen bederven of verouderen;
  • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Bestrating.nl geen invloed heeft;
  • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;

Uitsluiting van het Herroepingsrecht is slechts mogelijk voor zaken:

 • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de Opdrachtgever is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.

Bijlage I - Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: Bestrating.nl B.V.

Korenmaat 18, 9405 TJ Assen

info@bestrating.nl

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende:

 • de verkoop van de volgende goederen:
 • de levering van de volgende digitale inhoud:
 • de verrichting van de volgende dienst herroept/herroepen:

Besteld op* / Ontvangen op*:

Naam/Namen consument(en):

Handtekening consument(en): (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend)

*Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Identiteit ondernemer
Bestrating.nl B.V.
Korenmaat 18
9405 TJ Assen
info@bestrating.nl
0592-315108
KVK: 85055794
BTW: NL8634.91.133.B.01 

Wat vinden anderen van Bestrating.nl?

Correcte snelle levering
Hans

Zeer goede service en voorwaarden En tevens meedenken en vriendelijk bij je keuze
Hein

Prima service
Joris

Betrouwbaar en eerlijk
Jan

Goede kwaliteit en houden afspraken
Bennie

Bekijk hier alle reviews
Copyright © 2021 Bestrating.nl B.V. - Alle rechten voorbehouden. | Algemene voorwaarden | Privacybeleid | Cookies